Vrachtauto's weg uit "Joegoslavië'

ROTTERDAM, 2 JUNI. De meeste vrachtwagens die zich gisteren in Servië en Montenegro bevonden toen de boycot inging, hebben de Joegoslavische republieken inmiddels zonder problemen verlaten. De wegtransporteurs houden er serieus rekening mee dat ze misschien niet meer door Servië en Montenegro kunnen rijden om goederen naar Griekenland, Turkije en Albanië te brengen.

Dit zegt R. Ohm, specialist internationaal transport bij het NOB Wegtransport, over de door de Verenigde Naties uitgeroepen economische boycot van Servië en Montenegro. Ohm heeft vanmorgen aan honderd transportbedrijven die incidenteel of structureel door of naar Servië rijden, gevraagd of er nog wagens vastzitten. Gisteren waren er circa 25 Nederlandse vrachtwagens in Servië en Montenegro. Hoewel er opstoppingen en vertragingen waren bij de grensovergangen konden de trucks het gebied verlaten.

Doorgaand vrachtverkeer valt niet onder het algemene invoer- en uitvoerverbod. Een woordvoerder van verladersorganisatie EVO zegt dat daar nog veel onduidelijkheid over heerst. Volgens Ohm kijken de transporteurs de kat uit de boom. Ze willen aan de ene kant niet het risico lopen te stranden in Servië en aan de andere kant is de omweg alles behalve aantrekkelijk. Omrijden via Italië en een veerboot naar Griekenland kost twee dagen extra. Omdat het ministerie van buitenlandse zaken al eerder een negatief reisadvies ten aanzien van Joegoslavië uitgebracht, reden al veel trucks om via Roemenië en Bulgarije. De wegtransporteurs dringen bij de EG aan op garanties die het doorgaand verkeer mogelijk maken.

Een andere Nederlandse tak van het bedrijfsleven die hinder ondervindt van de boycot is de kledingindustrie. Nederlandse confectie-bedrijven exporteren stoffen naar Joegoslavië. In ateliers daar wordt er kleding van gemaakt die vervolgens weer naar Nederland wordt gebracht. In 1990 werd voor zo'n 200 miljoen gulden aan opdrachten uitgevoerd in Joegoslavië. De kledingbedrijven kunnen hun stoffen die in bewerking zijn niet meer terug krijgen. Aan staatsecretaris Van Rooy hebben ze gevraagd om een ontheffing voor deze goederen.

Een woordvoerder van de Nederlandse Export Combinatie zegt dat de export naar Joegoslavië in feite al stagneerde door de slechte financiële situatie aldaar. Hij verwacht niet dat de boycot voor veel bedrijven grote consequenties zal hebben. Het toerisme in Joegoslavië zit al sinds het begin van de oorlog in het slob.