Voorlopig geen 2 mensen in één cel; Extra celruimte via noodmaatregel

DEN HAAG, 2 JUNI. Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto (justitie) willen binnen enkele weken 175 tot 200 extra cellen in gebruik nemen. Door middel van een reeks noodmaatregelen die in totaal 10 miljoen gulden kosten zou het cellentekort in Amsterdam en Rotterdam kunnen worden teruggedrongen.

Dat schrijven de bewindslieden vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van het plaatsen van twee gedetineerden in één cel als oplossing voor het cellentekort zien de bewindslieden voorlopig af. Op korte termijn zou dat geen oplossing betekenen voor het ruimtegebrek, omdat voor meervoudig gebruik van gevangeniscellen de wet moet worden gewijzigd. “De hele grondslag van ons penitentiair systeem zou op de helling moeten,” aldus Kosto tijdens een persconferentie vanochtend in Den Haag.

De circa tweehonderd extra cellen zullen volgens de staatssecretaris worden gerealiseerd door het plaatsen van celcontainers op het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam (50 plaatsen). Daarnaast zullen illegale vreemdelingen die nu in huizen van bewaring wachten op uitzetting, worden ondergebracht in het zogeheten Grenshospitium in Amsterdam. Daardoor komen 26 cellen vrij. Verder wil de bewindsman dertig cellen in Arnhem en 55 in Den Haag, die op dit moment worden vrijgehouden als opvang tijdens renovatiewerkzaamheden aan de gevangenis in Rotterdam en nieuwbouw in Zutphen, tot eind van dit jaar als noodcellen gebruiken. Met de staatssecretaris van defensie voert Justitie verder overleg over gebruikmaking van de militaire penitentiaire inrichting in Nieuwersluis (30 plaatsen).

De uitbreiding van het aantal cellen vergt volgens Kosto 175 tot 200 extra penitentiair inrichtingwerkers (PIW'ers). Voor een deel zal dat tot gevolg hebben dat gevangenbewaarders meer moeten gaan overwerken. Ook zullen niet-PIW'ers ingezet worden op de beveiligingscentrales van de inrichtingen. Gedacht wordt onder meer aan het inschakelen van politiemensen en marechaussees. Hierover moet nog overlegd worden met de vakbonden van gevangenispersoneel.

Bij de aanbieding van de begroting op Prinsjesdag willen de beide bewindslieden van justitie de Tweede Kamer een pakket structurele oplossingen voor het cellentekort aanbieden. Dan wordt ook een definitief standpunt over het plaatsen van meerdere gevangenen in één cel bekendgemaakt.