Ritzen wil bezuinigen op uitgaven voor personeel

DEN HAAG, 2 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) wil tot 1994 ongeveer 115 miljoen bezuinigen op de uitgaven voor het personeel van universiteiten, hogescholen (HBO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwassenen-educatie.

De maatregel staat in een brief die Ritzen vorige week heeft geschreven aan een aantal onderwijsorganisaties over terugdringing van het (relatief hoge) ziekteverzuim in het onderwijs. Vorig jaar kreeg Ritzen in het kader van de Tussenbalans - de meerjarige bezuinigingsoperatie van het kabinet - een bezuiniging van 300 miljoen (tot 1994) opgelegd die de terugdringing van het ziekteverzuim moet opleveren. De onderhandelingen van minister Dales (binnenlandse zaken) met de ambtenarenbonden over concrete maatregelen eind april liepen echter op niets uit. Daarom komt Ritzen nu zelf met maatregelen.

De budgetten voor personeel van universiteiten, HBO en MBO worden tot 1994 met in totaal anderhalf procent verlaagd. Ritzen vindt de bezuiniging niet in strijd met de eerder gesloten hoofdlijnenakkoorden met deze sectoren. Daarin werd juist afgesproken hun budgetten zoveel mogelijk te ontzien. Ritzen wijst er op dat de nu aangekondigde maatregelen een vertaling zijn van algemeen overheidsbeleid.

Ook het basis- en voortgezet onderwijs moeten hun bijdrage aan een verlaging van het ziekteverzuim leveren met respectievelijk 100 en 85 miljoen. Ritzen toont zich echter terughoudend met concrete bezuinigingen omdat nu al voor vervanging bij ziekte slechts een gedeeltelijke vergoeding wordt gegeven. Verdere bezuinigingen leiden snel tot grotere klassen, schrijft Ritzen. Hij wil daarom overleg met de besturenorganisaties over nieuwe maatregelen.

Uit de brief blijkt verder dat de genomen maatregelen om de werkloosheid in het onderwijs terug te dringen onvoldoende geld zullen opbrengen. Ook daarover wil Ritzen nader overleg met de betrokken organisaties voeren.