Redacties schorten overleg op over fusie van kranten

EINDHOVEN, 2 JUNI. De redactieraden van de regionale dagbladen Eindhovens/Helmonds Dagblad, het Brabants Dagblad en Het Nieuwsblad hebben het overleg met uitgever Brabant Pers over een samenvoeging van de kranten met onmiddellijke ingang opgeschort.

De directie heeft aangekondigd dat zij niet alle toezeggingen kan nakomen die zijn gedaan bij het besluit eerder dit jaar de kranten samen te voegen. Dit als gevolg van de scherpe teruggang in advertenties. Uitgever VNU, waarvan Brabant Pers een onderdeel is, maakte onlangs bekend het personeelsbestand van de Dagbladengroep met 5 procent (135 arbeidsplaatsen) te willen inkrimpen.

De redactieraden schrijven te vrezen dat de bezuinigingen het voortbestaan van de Brabant-Perskranten zullen raken. Op dit moment wordt gewerkt aan een samenvoeging van Het Nieuwsblad in Tilburg en het Brabants Dagblad in Den Bosch. Het Nieuwsblad verdwijnt daarbij als zelfstandige titel. Over drie tot vier jaar zou ook het Eindhovens/Helmonds Dagblad van de nieuwe krant deel moeten gaan uitmaken. Toegezegd was onder meer een uitbreiding van het aantal redactionele pagina's en handhaving van het huidige aantal redacteuren.

De redactieraden stellen nu vast dat als gevolg van het niet nakomen van de toezeggingen door VNU de plannen tot samenvoeging niet langer uitvoerbaar zijn. De redactieraden zullen hun besluit voorleggen aan hun redacties. Aan de leden van werkgroepen die de samenvoeging voorbereiden zal worden gevraagd hun medewerking op te schorten.

De uitgever wil door de samenvoeging komen tot "kwaliteitsverbetering', volgens de directie nodig om het toenemend aantal lezers dat uitwijkt naar landelijke kranten te behouden. Tegen de samenvoeging werd fel actie gevoerd door de redactie van Het Nieuwsblad in Tilburg, die niet wilde dat de titel zou worden opgeheven. Een commissie van "wijze mannen' kwam tot de conclusie dat samenvoeging onontkoombaar was.