Reclame voor aflaatzegels geweerd

ROTTERDAM, 2 JUNI. Tussen de zeepreclames mag niet gespot worden met katholieken, meent de Stichting Etherreclame (STER). Een eenmalige commercial van het kunstenaarsduo Tempi & Wolf werd gisteren door de STER van het beeldscherm geweerd. Het reclamespotje, dat in het reclameblok van half zes zou worden uitgezonden, is volgens de STER kwetsend voor het katholieke volksdeel en in strijd met de goede smaak.

In de commercial probeert het duo Tempi & Wolf de zogeheten "aflaatzegels' aan de man te brengen. De zegels zijn te koop bij hun expositie in de KunstRAI in Amsterdam. Voor vijf gulden kunnen bezoekers een zegel kopen die is voorzien van de vingafdruk van de kunstenaars. De zegels kunnen op "een Aflaat' worden geplakt, een zegelkaart die bij honderd zegels vol is.

De zondaar kan vervolgens een zonde naar keuze optekenen en de Aflaat opsturen naar de kunstenaars. Die voorzien het vel van hun handtekening én die van een echte priester en lijsten het vel in. Ook wordt de naam van de zondaar in bladgoud op een fles schoonmaakmiddel geschilderd, die deel gaat uitmaken van de expositie van de kunstenaars op de KunstRAI.

De aflaat is een certificaat waarmee gelovigen in de middeleeuwen hun zonden konden afkopen, een winstgevende praktijk die een belangrijke aanleiding was voor de Reformatie. Hoewel de katholieke kerk de handel in aflaten al in de zestiende eeuw aan banden legde, acht de STER de reclame toch kwetsend voor het katholieke volksdeel.

STER-directeur P. Kenninck: “Maar natuurlijk zijn "kwetsend voor een volksdeel' en "goede smaak' subjectieve zaken, de kunstenaars kunnen altijd in beroep gaan bij de Reclame Code Commissie.”

Het kunstenaarsduo heeft geen plannen in die richting. Wel zeggen ze te willen proberen het reclamespotje onder te brengen bij RTL4 en AT5, de lokale Amsterdamse zender. “Het leek ons leuk, de eerste kunstcommercial op televisie”, aldus Tempi & Wolf. “religie ligt kennelijk toch gevoeliger dan we dachten.” De kunstenaars ontkennen dat ze met de afwijzing van de commercial gratis publiciteit wilden binnenhalen. De opening van de KunstRAI heeft vanavond plaats.