Pont zoekt uitweg voor kabinet in zorgconflict

DEN HAAG, 2 JUNI. Het kabinet heeft H. Pont, directeur-generaal management en personeelsbeleid op het ministerie van binnenlandse zaken, ingeschakeld om verkennende gesprekken te voeren met de partijen in het CAO-conflict in de zorgsector.

Pont heeft op persoonlijke titel werkgevers en werknemers in informele gesprekken duidelijk gemaakt dat het kabinet vasthoudt aan een verlaging van de pensioenpremies om een loonsverhoging in de zorgsector te kunnen betalen. Gisteren polste hij de vakbond AbvaKabo. De oud-voorzitter van de FNV kreeg daar het voorstel mee dat de bond vorige week presenteerde. Pont heeft gisteren het eindverslag van zijn verkenning aan het kabinet uitgebracht.

De beslissing Pont in te schakelen was de uitkomst van overleg tussen de meest betrokken bewindslieden. Premier Lubbers, de ministers Kok (financiën) en De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid). In de Tweede Kamer zei Simons gisteravond dat hij indringende pogingen doet de besprekingen weer op gang te krijgen. Hij verwacht dat er over enkele dagen weer op zakelijke wijze met de bonden te praten is.

Bonden en werkgevers wezen eerder het voorstel van het kabinet af om een loonsverhoging van 3,56 procent grotendeels te financieren door de pensioenpremie met 5 procent te verlagen. Het kabinet voelt niets voor het AbvaKabo-voorstel om een loonsverhoging van 4,5 procent te betalen uit een geringe verhoging van de ziektekostenpremie, begrotingsgeld en een reeds voorgenomen verlaging van de pensioenpremies.