PGEM verkoopt kunstgrind-fabriek

ARNHEM, 2 JUNI. De NV PGEM Energiemaatschappij voor Gelderland en Flevoland gaat haar dochteronderneming VASIM in Nijmegen per 1 september verkopen aan de OPS, het samenwerkingsorgaan van kolengestookte energiecentrales in Nederland. Dat heeft de directie van de PGEM vanochtend bij de presentatie van het jaarverslag 1991 bekendgemaakt. VASIM wordt voor 10 miljoen gulden (de boekwaarde) verkocht aan OPS.

Bij VASIM wordt van vliegas kunstgrind gemaakt. De fabriek heeft een contract met de Vliegasunie die de vliegas-afzet van kolengestookte centrales regelt. Het contract loopt tot 1994. Vorig jaar werd door VASIM nog 120.000 tin vliegas verwerkt en 144.000 ton kunstgrind (Lytag) geproduceerd. Volgens PGEM-directeur ir. J. Bertus is de werkgelegenheid van de 30 werknemers van VASIM gegarandeerd. De reden voor de verkoop van VASIM ligt echter wel in de steeds moeizamer afzet van Lytag, gaf Bertus toe.

PGEM heeft de Nijmeegse fabriek in 1984 opgericht in de verwachting dat kunstgrind grote toekomst had in vooral de betonindustrie. Na de nodige aanloopproblemen met het produktieproces heeft de afzet van het kunstgrind nooit die vlucht genomen die men zich had voorgesteld. De betonindustrie kon in tegenstelling tot de verwachtingen blijven beschikken over goedkoop natuurgrind, terwijl ook de verwerking van het kunstgrind in die industrie niet zonder problemen verliep (kunstgrind neemt onder meer méér vocht op dan normaal grind).

VASIM is daardoor voor de PGEM altijd een zorgenkind gebleven. In de eerste jaren van het bestaan van de fabriek (investeringskosten 20 miljoen) werden flinke aanloopverliezen geleden, in 1990 werd nog een minieme winst geboekt, vorig jaar werd weer een verlies van 600.000 gulden geleden. De Vliegasunie wilde het contract (dat in 1994 afloopt) niet verlengen en door nieuwe milieuwetgeving moet de PGEM 6 miljoen investeren om de fabriek in bedrijf te kunnen houden. Daarop is naar een overnamekandidaat gezocht. Volgens Bertus is de OPS (Overlegorgaan Produktie Sector) de beste kandidaat voor voortzetting van de aktiviteit, omdat de kolengestookte centrales immers van hun vliegas afmoeten.

De PGEM heeft in 1991 een bedrijfsresultaat geboekt van 45,2 miljoen gulden (29% meer dan in 1990). Ir. T. Swelheim. voorzitter van de directie van PGEM noemde dat resultaat "zeer bevredigend'. Voor 1992 verwacht het bedrijf een weliswaar minder, maar toch ook goed resultaat, aldus Swelheim.