Noren: meer geld voor gas naar Nederland

ROTTERDAM, 2 JUNI. Noorwegen wil dat de Gasunie meer betaalt voor Noors gas. De Noorse staatsoliemaatschappij Statoil wil onderhandelen over een verhoging van de gasprijs.

Drie procent van de totale jaarlijkse Gasunie-afzet komt uit Noorwegen.

Statoil bevestigde vanmorgen een brief te hebben gestuurd aan het Duitse Ruhrgas, het Belgische Distrigas en de Nederlandse Gasunie met een uitnodiging om opnieuw te onderhandelen over het contract dat in 1986 werd gesloten. “In het contract is vastgelegd dat beide partijen het recht hebben om in 1992 opnieuw te onderhandelen over de prijs. Dit komt dus niet als een verrassing”, zegt een woordvoerder van de Gasunie. Over de omvang van de prijsverhoging, die op oktober 1993 moet ingaan voor in totaal 25 miljard kubieke meter aardgas, willen Statoil en Gasunie niets zeggen.

De prijs van het aardgas is de afgelopen jaren fors gedaald in navolging van de olie, waaraan de aardgasprijs is vastgekoppeld. Toen het contract in 1986 werd afgesloten was de aardgasprijs nog 36 cent per kubieke meter. Sindsdien is de prijs gehalveerd tot ongeveer 18 cent per kuub. “Als je kijkt naar de Gasunie, zie je een jaarlijkse omzet die stabiel ligt rond de 70 tot 80 miljard kuub. In geld uitgedrukt is de omzet echter gedaald van 34 naar 19 miljard gulden”, illustreert de Gasunie. De Noren vinden deze opbrengst te laag, vooral nu zij veel geld nodig hebben voor de ontwikkeling van nieuwe aardgasvelden zoals Sleipner (vanaf 1993) en Troll (vanaf 1996).

De Gasunie neemt jaarlijks 3 miljard kuub aardgas af uit het aardgasveld Ecofisk. Voor de komende 25 jaren rekent de Gasunie erop in totaal 150 miljard kuub te importeren uit onder meer Sleipner en Troll, waarvoor de Noren dus meer geld willen hebben. Het Noorse gas wordt in Nederland vooral verkocht aan grootverbruikers zoals bedrijven, die gezien het geringe aandeel van het gas uit Noorwegen in het totaal weinig zullen merken van de prijsverhoging.

De Nederlandse elektriciteitscentrales, verenigd in de SEP, zullen helemaal niets merken van een hogere Noorse gasprijs. De SEP sloot enkele jaren geleden buiten de Gasunie om met Statoil een contract, dat is gebaseerd op de kolenprijs. Volgens de SEP vanochtend is die prijs niet alleen laag maar de laatste jaren ook zeer stabiel. De Eemscentrale bijvoorbeeld draait daardoor voor een lage prijs op schone energie.

De Franse gasmaatschappij Gaz de France hoeft niet opnieuw met Statoil om tafel te gaan zitten. Frankrijk dat 70 atoomcentrales telt heeft de aardgasprijs gekoppeld aan de prijs van kernenergie, die op dit moment tamelijk hoog ligt. Gaz de France betaalt daardoor al 50 procent meer dan de andere afnemers.