Meer werk via arbeidsbureaus

DEN HAAG, 2 JUNI. Het aantal vacatures dat via een arbeidsbureau werd vervuld steeg in het eerste kwartaal van 1992, ten opzichte van de eerste drie maanden van 1991, met 33 procent tot 36.500. Het aantal werkzoekenden uit etnische minderheden dat aan werk werd geholpen verdubbelde zelfs bijna, van 1950 tot 3.700. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (CBA) vanmorgen heeft gepubliceerd.

CBA-voorzitter Rients de Boer noemde deze resultaten “opvallend en verheugend”. In het eerste kwartaal van 1991 was het aantal vervulde vacatures uitzonderlijk laag; daarna was sprake van een herstel. Dat herstel is volgens De Boer een teken dat de ingrijpende organisatorische veranderingen tot resultaat beginnen te leiden. De arbeidsbureaus zijn sinds 1990 “getripartiseerd”, dat wil zeggen dat werkgevers en werknemers in 28 regio's betrokken zijn bij de arbeidsbemiddeling.

Per regio verschillen de resultaten aanzienlijk. Zo steeg in Rijnmond het aantal vervulde vacatures tussen het eerste kwartaal van 1991 en dat van 1992 weliswaar aanzienlijk (plus 39 procent), maar bleef het aantal werkzoekenden uit etnische minderheden dat aan werk werd geholpen stabiel. In Den Haag/Delft daarentegen, waar het aantal vervulde vacatures minder steeg (plus 23 procent), steeg het aantal werkzoekenden uit etnische minderheden dat aan werk werd geholpen met ruim 300 procent. De cijfers voor Amsterdam/Zaanstreek/Waterland houden het midden tussen Den Haag en Rijnmond.

Tegenover de aanzienlijke stijging van het aantal werkzoekenden dat aan werk werd geholpen stond in het eerste kwartaal van dit jaar een nog grotere stijging van het aantal inschrijvingen. De arbeidsbureaus schreven ruim 227.000 werkzoekenden in en ruim 202.500 uit. Het aantal inschrijvingen bij de arbeidsbureaus is nu al twee kwartalen achter elkaar hoger dan het aantal uitschrijvingen, wat volgens het CBA duidt op een afzwakkende conjunctuur.

Het sterkst steeg het aantal werkzoekenden in de regio Amsterdam/Zaanstreek/Waterland (plus 6.300), in Rijnmond (plus 2.600) en in Breda (plus 2.900). Uitzonderingen op de stijgende trend waren de regio's Den Haag/Delft (min 1.600), West-Utrecht (min 1.200) en Friesland (min 200).