Levenslang geëist wegens moord op drie kinderen

ALKMAAR, 2 JUNI. Wegens moord op drie kinderen is vandaag voor de rechtbank in Alkmaar een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de vijftig-jarige vrachtwagenchauffeur Michel S. uit Assen. Volgens officier van justitie mr. C Kok staat alleen beveiliging van de maatschappij voorop tegen de moordenaar van de elf-jarige Jessica Laven uit Blokker en twee Duitse jongetjes, de negen-jarige Salim Thattil en de dertien-jarige Marco Weisser.

Uit de psychiatrische rapportage die over S. is opgemaakt, blijkt dat de verdachte ten tijde van het plegen van de delicten sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Maar volgens Justitie heeft het opleggen van een TBS-maatregel geen enkele zin omdat S. zich in het verleden aan een dergelijke maatregel met succes heeft onttrokken.

In de - uit angst voor mogelijke emotionele acties van nabestaanden uiterst streng beveiligde - rechtszaal werd de strafzaak tegen S. in record-tempo afgehandeld. Voor het met de verdachte doornemen van de drie moorden die S. heeft toegegeven, trok de president van de rechtbank, mr. B. Posch, tien minuten uit.

De internationaal chauffeur, die eerder in de Van Mesdagkliniek in Groningen een vijfjarige gevangenisstraf uitzat na een veroordeling voor zedenmisdrijven, is de afgelopen maanden ook verhoord over het verdwijnen van een aantal andere minderjarigen, maar nieuwe strafbare feiten heeft dit niet opgeleverd. “Er is nog steeds belangstelling voor andere feiten maar er zijn geen concrete aanknopingspunten die verder onderzoek mogelijk maken”, zegt officier van justitie mr. F.M.T. Gelissen in Alkmaar.

S. is onder andere verhoord over betrokkenheid bij de verdwijning op 5 augustus 1986 van de zeven-jarige Cheryl Morrien uit IJmuiden. President Posch drong er vanochtend bij S. op aan ook in deze zaak een bekentenis af te leggen.

President: “Ik zal het u ronduit vragen. U zou nog een goede daad kunnen verrichten door het te vertellen als u het gedaan heeft.

Verdachte: “Ik blijf bij mijn verklaring.”

President: “U zegt dat er niets is gebeurd?”

De verdacht zwijgt, zoals hij tijdens de zitting ook geen antwoorden geeft op vragen naar het waarom van zijn handelen.

S. werd in oktober vorig jaar aangehouden op verdenking van moord op Jessica Laven die in juli van dat jaar verdween uit het zwembad De Wijzend in Zwaag. Na wekenlang hardnekkig te hebben ontkend, gaf hij zijn misdrijven toe toen hij werd geconfronteerd met microscopisch kleine sporen die de politie in zijn auto had aangetroffen. Het ging om vezels van het t-shirt van Jessica.

Door eigen toedoen had S. aanvankelijk zeer doeltreffend de politie maandenlang op een dwaalspoor gezet. Kort na de verdwijning van Laven gaf S. telefonisch en anoniem het dagblad De Telegraaf de tip dat het slachtoffer door een man bij het zwembad zou zijn meegenomen in een groene Mercedes met een kenteken uit Hamburg. De krant publiceerde dit de volgende dag.

De publikatie van deze onthulling genereerde in totaal zo'n zeshonderd nieuwe tips die de politie een tijd lang heeft beziggehouden. “De tip paste namelijk in aanwijzingen die we al hadden verzameld. Dat de dader uit Duitsland zou komen, was in het geheel niet onaannemelijk omdat ook het touw waarmee Jessica Laven is gewurgd zeer waarschijnlijk uit Duitsland kwam”, zegt Weeda van de recherche in Hoorn. De politie in Hoorn schat dat de primeur van De Telegraaf de recherche zo'n 100.000 gulden aan manuren heeft gekost. Er werd door de politie op een gegeven moment zelfs een lijst samengesteld met 17.000 groene Mercedessen uit Hamburg.

S. zette de politie ook op een dwaalspoor door het lichaam van Jessica Laven met een Duitse krant te bedekken. De zaak S. heeft opnieuw de discussie geïnitieerd over de behandeling van terbeschikkinggestelde plegers van seksuele misdrijven. S. kreeg in 1982 tbs opgelegd voor een reeks zedenmisdrijven maar zag zijn behandeling in 1987 op last van de rechter in Zwolle beëindigd. Tegen het advies van de Van Mesdagkliniek in, werd hij vrijgelaten nadat S. een contra-expertise had laten verrichten die in zijn voordeel uitviel.

Uit het 75 pagina's tellende psychiatrisch rapport dat dit jaar over S. werd opgemaakt, blijkt dat de verdachte volgens zenuwarts J.H. Scheffer van het Pieter Baancentrum uit Utrecht sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens Scheffer zijn er “mogelijkheden voor behandeling”. Al moet dit zeer intensief en langdurig gebeuren.

De raadsman van de verdachte, mr. A. Wijnberg, vroeg om een besloten behandeling in de rechtszaal van het psychiatrisch rapport omdat er veel “extreem privacy gevoelige gegevens” in staan. De rechtbank gaf er de voorkeur aan de strafzaak met publiek te behandelen. De president besprak het rapport evenwel zo beknopt dat er over de verdachte nauwelijks meer bekend werd dan dat hij naar eigen zeggen “geen identiteit” heeft en een “innerlijke leegte” voelt. Volgens Scheffer heeft S. in zijn leven liefdevol contact moeten ontberen.

S. heeft in zijn verhoor steeds gezegd dat hij zijn misdrijven in een opwelling heeft gepleegd. De officier van justitie maakte vanochtend duidelijk dat er veel aanwijzingen zijn dat S. zijn misdrijven weloverwogen en goed uitgekiend heeft uitgevoerd.

    • Marcel Haenen