In leerlingwezen valt de helft af

ROTTERDAM, 2 JUNI. Van de deelnemers aan het leerlingwezen haalt de helft (49 procent) geen diploma.

In het voortgezet onderwijs haakt 33 procent van de leerlingen voortijdig af en in het middelbaar beroepsonderwijs 38 procent. Uit een gisteren verschenen rapport over het leerlingwezen blijkt dat de meeste uitvallers het leerlingwezen verlaten om te gaan werken. Vaak zijn zij niet meer leerplichtig. Het ministerie van onderwijs laat nu uitzoeken waar de grote verschillen in uitval tussen de opleidingen vandaan komen (de uitval varieert van 80 tot 10 procent) en wat er aan gedaan kan worden. Tussen 1985 en 1990 is het leerlingwezen met 53.000 deelnemers gegroeid tot 127.000.