Het feit dat bepaalde landen geld vragen voor het ...

Het feit dat bepaalde landen geld vragen voor het opnemen van naar het buitenland uitgeweken landgenoten geeft een geheel nieuwe inhoud aan het begrip economische vluchteling.

Marcel de Waard, Technische Universiteit Delft

De door verschillende overheidsinstanties aanbevolen hoeveelheden te nuttigen zuivelprodukten tijdens het geven van borstvoeding lijken eerder te zijn ingegeven door de omvang van de boterberg en de melkplas dan gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Eric Smeitink, Vrije Universiteit Amsterdam

Kritiek op werknemers die andere werktijden aanhouden dan "van 9 tot 5' zou plaats moeten maken voor waardering voor hun bijdrage aan de spitsspreiding.

L.M.H. Koymans, Vrije Universiteit Amsterdam

De nu gangbare gewoonte in de Nederlandse concertzalen om ook na een middelmatige voorstelling een staand applaus uit te brengen toont dat inflatie zich ook op niet-materiële terreinen kan voordoen.

D.W.J. Foeken, Universiteit van Amsterdam

De afschaffing van de militaire dienstplicht zal, zeker financieel gezien, niet ongemerkt aan huisartsen en medisch specialisten voorbij gaan.

Marcel de Waard, Technische Universiteit Delft