Ed Wubbe leidt Scapino Ballet voor twee jaar

AMSTERDAM, 2 JUNI. Choreograaf Ed Wubbe is benoemd tot waarnemend artistiek leider van het Scapino Ballet Rotterdam.

Hij vervangt de huidige artistiek leider Nils Christe die langdurig ziek is. Wubbe is benoemd voor de komende twee seizoenen. Hij is sinds 1990 als choreograaf aan het Scapino Ballet verbonden. Bestuur en directie van het gezelschap sluiten niet uit dat hij op termijn definitief wordt benoemd tot artistiek leider.