Bonden verdeeld over acties in de zorgsector

DEN HAAG, 2 JUNI. De vakbonden AbvaKabo en de CNV-bond CFO zijn eenstemmig in hun afwijzing van het kabinetsvoorstel om een loonsverhoging in de zorgsector grotendeels te financieren uit een verlaging van de pensioenpremies, maar houden er verschillende opvattingen op na over de actiestrategie in de zomermaanden.

CFO-penningmeester K. Kruithof zei gisteren dat hij niet uitsluit dat de acties in de zomer enige tijd worden opgeschort. Zover wil de AbvaKabo nog niet gaan. “Als er voor de zomervakanties geen oplossing is, is het denkbaar dat de acties worden opgeschort. Wij sluiten niets uit”, aldus Kruithof.

Volgens Kruithof is het mogelijk bij geringe actiebereidheid in de zomermaanden de acties pas na de vakantie te hervatten. Voortzetting van de acties na de zomer geeft volgens Kruithof goed aan dat de bonden grote moeite hebben met het voorstel “een greep uit het pensioenfonds PGGM te doen”.

De AbvaKabo spreekt van een “enorme actiebereidheid” en ziet geen reden de acties op te schorten. “Integendeel, de acties nemen alleen maar toe”, aldus AbvaKabo-bestuurder G. Veth. “Er zijn zelfs instellingen met draaiboeken waarin acties tot in de winter zijn gepland.”

De positie van verplegenden en verzorgenden werd gisteren ook in de Tweede Kamer besproken. Dat gebeurde naar aanleiding van het rapport van de commissie-Werner, die het kabinet een aantal aanbevelingen heeft gedaan om de positie van deze beroepsgroepen te verbeteren.

De PvdA-fractie wil dat het kabinet een adviesorgaan instelt dat namens de 180.000 verpleegkundigen invloed krijgt op het regeringsbeleid voor de volksgezondheid. Simons vindt de oprichting van een verpleegberaad voorlopig voldoende. Hij wil daarvoor vijf miljoen gulden uittrekken. Dat verpleegberaad zou volgens hem een platform moeten zijn van vertegenwoordigers uit de verpleging, met wie hij over de inhoud van het beroep van verpleegkundige kan praten.

De PvdA vindt een verpleegberaad te vrijblijvend, terwijl het CDA het liefst een federatie ziet ontstaan van de veertig organisaties die de 180.000 verpleegkundigen vertegenwoordigen.