Bezuiniging in Duitse gezondheidszorg door hoger eigen risico

BONN, 2 JUNI. Om de sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg te beperken moet het eigen risico van fondspatiënten en andere verzekerden worden vergroot en dienen de pharmaceutische industrie, ziekenhuizen, artsen, specialisten en apothekers hun prijzen en inkomens te matigen. Daarmee kan de komende jaren elf miljard mark worden bezuinigd, menen de nieuwe Duitse minister van volksgezondheid, Horst Seehofer (CSU), en de specialisten van de regeringspartijen in de Bondsdag.

Over zijn bezuinigingspakket heeft Seehofer met de coalitiespecialisten in de Bondsdag een week gebrainstormd in een hotel in de Eifel. De bedoeling is dat patiënten voor drie miljard bijdragen in het pakket. Namelijk door vergroting van het eigen risico tot 10 procent van elk voorgeschreven recept, met een maximum van tien en een minimum van drie mark per keer, en elf mark eigen bijdrage per dag voor een bed in het ziekenhuis (Oost-Duitsland: acht mark). Voor hulp van de tandarts is een eigen bijdrage van 20 procent voorzien (10 procent bij technisch materiaal).

De pharma-industrie, apotheken, ziekenhuizen, artsen en specialisten moeten voor acht miljard bijdragen. In ziekenhuizen moeten artsen en specialisten een genormeerde prijs gaan betalen voor gebruik van ruimte en apparatuur. Zij dienen daar voortaan ook steeds te blijven binnen de vergoedingsgrenzen van de ziekenfondsen, zoals ziekenhuizen zich met hun prijscalculaties aan de goedgekeurde vergoedingsnormen van de ziekenfondsen moeten houden.

Artsen en specialisten mogen de komende twee jaar met hun tarieven niet uitgaan boven de gemiddelde inkomensontwikkeling in Duitsland. Apothekers en de farmaceutische industrie moeten vijf procent korting gaan geven op alle geneesmiddelen waarvan de prijs niet van overheidswege genormeerd is. Als zij daaraan de komende jaren niet vrijwillig voldoen, zal voor hen over twee à drie jaar een dwingende inkomensregeling worden afgekondigd, kondigde Seehofer aan.

De plannen zijn gisteren direct door de SPD als asociaal gekritiseerd omdat zij de lasten teveel bij patiënten leggen en te weinig bij de ziekenhuizen, de industrie en medische inkomens. Maar Seehofer heeft steun van de Duitse coalitiepartijen en dus van een meerderheid in de Bondsdag. Vooral de FDP is erg tevreden. Voor de liberale regeringspartij is een ander veelbesproken eigen risico voor zieken nu van de baan. Namelijk de zogenoemde Karenztag, waarvoor als de eerste ziektedag geen loon zou worden betaald.

    • J.M. Bik