"Besparing door ingreep in WAO valt lager uit'

DEN HAAG, 2 JUNI. Het kabinet heeft de besparingen die de ingrepen in de WAO opleveren, flink overschat. Dit blijkt uit een brief van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). Volgens de GMD komt de bezuiniging ongeveer 2,4 miljard gulden lager uit.

De totale besparing waar het kabinet op mikt, bedraagt 6 miljard. De GMD stelt dat het kabinet cijfers uit een interne notitie van deze dienst volledig verkeerd heeft geïnterpreteerd.

Het kabinet verwachtte dat door aanpassing van het begrip "passende arbeid' ongeveer 21 procent (190.000 personen) van de huidige WAO'ers alsnog (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt zal worden verklaard en daardoor een lagere uitkering zal ontvangen. Dat leidt in 1994 tot een besparing van 660 miljoen gulden en op de langere duur van ongeveer 3,7 miljard, aldus het kabinet.

De GMD, die belast is met de keuring van WAO'ers, laat echter weten dat slechts 2,5 procent (24.000 personen) van de huidige WAO'ers van de ruimere opvatting van "passende arbeid' gevolgen zal ondervinden en de besparing in 1994 slechts 90 miljoen en structureel 558 miljoen zal bedragen. Een ander gevolg is dat minder WAO'ers onder de werkloosheidswet zullen vallen, zodat de hogere uitgaven die het kabinet aan WW-uitkeringen had voorzien, juist lager uitvallen: geen 966 miljoen maar 154 miljoen.

Deze opvatting van de GMD staat in een voorlopig advies van de Sociale Verzekeringsraad (SVR), dat vandaag is verschenen. Uit dit advies blijkt dat de SVR, waarin zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, over vrijwel alle voorgenomen WAO-maatregelen verdeeld is. De vakbondsvertegenwoordigers kanten zich bijvoorbeeld tegen de bevriezing van de uitkering van bestaande WAO'ers onder de 50 jaar; werkgevers zijn daar wel voor. Wel vindt de voltallige SVR dat de herkeuringen van arbeidsongeschikten niet om de vijf jaar, maar om de drie jaar moeten worden uitgevoerd.

Het is de GMD niet duidelijk geworden waarop het kabinet zich heeft gebaseerd bij zijn becijferingen over de gevolgen van de aanpassing van het begrip passende arbeid. In het wetsvoorstel wordt melding gemaakt van een “interne GMD-notitie”. Volgens de GMD zelf bestaat een notitie met deze strekking niet. Wel heeft de dienst een interne notitie van veel beperktere reikwijdte overhandigd, waaruit geen algemene conclusies te trekken waren. “Hierop hebben wij bij de overhandiging, en later nogmaals telefonisch gewezen”, schrijft de GMD. Het ministerie van sociale zaken, verantwoordelijk voor het wetsvoorstel, kon vanmiddag nog geen reactie geven.