Als vertegenwoordiger van EG, VS, Canada en Australië; Alders in leiding van Unced

RIO DE JANEIRO, 2 JUNI. De Nederlandse minister van milieu, J. Alders, zal de Westerse landen vertegenwoordigen in het vijf leden tellende "presidium' van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED), die morgen in Rio de Janeiro begint. Dit is besloten bij voorbereidende besprekingen die de afgelopen twee dagen in Rio zijn gehouden. Het zogeheten "Main Committee' zal de conferentie leiden.

Tot de groep landen die Alders vertegenwoordigt behoren de VS, de landen van de EG, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Voorzitter is waarschijnlijk opnieuw de Singaporese diplomaat Tommy Koh, die na de voorbereidende vergaderingen van de UNCED had laten weten geen heil te zien in een voortgezet voorzitterschap.

Het Main Committee van de UNCED regelt de onderhandelingen over de belangrijkste discussiepunten. Daartoe behoren onder meer Agenda 21 (een ruim 800 pagina's tellend document over het bereiken van economische groei en het vermijden van milieuschade), een "Verklaring over de Bossen', een klimaatverdrag en een verdrag over de bescherming van de biologische soorten.

Het Main Committee brengt rapport uit aan de vergadering, die vanaf 12 juni onder voorzitterschap staat van de Braziliaanse president Fernando Collor de Mello. Dit is de eigenlijke "top' van Rio, die twee dagen zal duren en waaraan ruim honderd staatshoofden en regeringsleiders zullen deelnemen.

De Amerikaanse president Bush heeft gisteren 150 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor een "verantwoord beheer' van het tropisch regenwoud. De Verenigde Staten worden internationaal sterk gekritiseerd, omdat zij in Rio een verdrag over bescherming van plante- en diersoorten niet zullen ondertekenen.

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Rio, topambtenaar Laurens-Jan Brinkhorst, zei gisteren “zeer teleurgesteld” te zijn over de houding van de Verenigde Staten.

    • Hans Steketee