AID-ambtenaar

De berichten "Ambtenaren Landbouw door prins Bernhard geholpen' en "Idealist wil inspectie Landbouw van binnenuit veranderen' in NRC Handelsblad van 27 mei, vormen een schokkend relaas over hoe de leiding van een overheidsdienst, die de bestrijding van handel in bedreigde diersoorten tot taak heeft, haar oor laat hangen naar allerlei politieke en commerciële belangen.

De opsporingsambtenaar die de wettelijke taakopdracht van zijn dienst wel serieus tot zijn eigen doelstelling maakte, moest dit bekopen met een ontslagaanzegging door zijn directeur. Dat minister Bukman weigerde de beslissing van de directeur AID over te nemen, lijkt slechts het gevolg van de toevallige omstandigheid dat prins Bernhard op de hoogte was van de werksituatie bij de AID en zich ook ermee ging bemoeien. Ondertussen zit de directeur van de AID nog steeds op haar plaats.

Burgers in Nederland hebben een redelijk vertrouwen in het functioneren van hun overheid. Een dergelijk vertrouwen in een overheidsdienst is niet zozeer gebaseerd op de structuur - of tegenwoordig: de zoveelste herstructurering - van die organisatie, maar op de wetenschap dat betrouwbare mensen er de dienst uitmaken.

    • H. van Lynden