VS tegen verdrag plante- en diersoorten

WASHINGTON, 1 JUNI. De Verenigde Staten zullen op de "wereldtop' in Rio de Janeiro een verdrag voor bescherming van plante- en diersoorten niet ondertekenen. Deze aankondiging, het afgelopen weekeinde gedaan door het ministerie van buitenlandse zaken in Washington, is een grote tegenslag voor de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling, die woensdag in Rio begint.

De VS noemen het verdrag “fundamenteel gebrekkig”. Washington is vooral tegen de wijze van financiering van de beschermingsplannen, waarbij de ontwikkelingslanden te grote invloed zouden krijgen. De Amerikaanse regering zegt evenmin te kunnen instemmen met de zinsnede dat patenten een hinderpaal vormen voor de overdracht van technologische kennis, in dit geval van biologisch gemanipuleerde gewassen. President Bush staat wat dit laatste betreft onder zware druk van de Amerikaanse biotechnische industrie die haar patentrecht in gevaar ziet komen.

Over het zogenoemde biodiversiteitsverdrag was vorige week in Nairobi overeenstemming bereikt tussen 98 landen. Het verdrag zal in Rio zeker worden aanvaard omdat hiervoor de steun van dertig landen voldoende is. De vrees bestaat echter dat veel landen het voorbeeld van de VS zullen volgen, met name landen die beschikken over veel regenwoud. Veruit de meeste plante- en diersoorten in de wereld bevinden zich in de tropische bossen. Volgens een aankondiging van de hoogste Amerikaanse milieu-ambtenaar, William Reilly, zou president Bush vandaag een bedrag van 100 miljoen dollar beschikbaar stellen voor verantwoord tropisch-bosbeheer in ontwikkelingslanden. Volgens de Amerikaanse regering zijn de bossen en biodiversiteit hierbij meer gebaat dan bij een verdrag.

Presidenent Bush zal de conferentie in Rio op 11 en 12 juni bezoeken. Hij zal niet aanwezig zijn bij de plechtige ondertekening, op 13 juni, van de verdragen en verklaringen die in Rio op de agenda staan.

In Rio worden omstreeks 25.000 deelnemers verwacht, onder wie staatshoofden en regeringsleiders uit meer dan honderd landen. Daarmee is het de grootste conferentie die ooit is gehouden. (Reuter, AP)