"Verzelfstandiging van rijksmusea beter overdenken'

RIJSWIJK, 1 JUNI. De gevolgen van de verzelfstandiging van de rijksmusea moet nog eens goed worden overdacht. Ze zijn nog onduidelijk. Dat stelt de Raad voor het Cultuurbeheer.

De raad vraagt zich af welke normen het ministerie van cultuur zal hanteren bij het uitkeren van gelden voor verschillende activiteiten. De raad vreest verder dat de minister zich ook na de verzelfstandiging nog te veel met de musea zal bemoeien. Ook is niet duidelijk wat de status is van na de verzelfstandiging aangekochte objecten. De raad wijst er verder op dat wetenschappelijk onderzoek niet als onderdeel van het takenpakket wordt genoemd, terwijl dit toch een belangrijk facet is.