Verder winstherstel bij Kennemerland

De directie van Visserij Maatschappij Kennemerland uit IJmuiden, een onderneming die zich bezig houdt met visvangst, visverwerking en handel in vis, handhaaft de eerder geuitte verwachting dat de winst dit jaar zal verdubbelen.

Deze uitspraak is mede gebaseerd op de gang van zaken in de eerste vijf maanden van dit jaar, zo bleek tijdens de jaarvergadering. De aandeelhouders keurden de jaarstukken goed en gingen akkoord met een machtiging tot de uitgifte van aandelen alsmede tot inkoop van aandelen. Hoewel er geen nieuwe plannen zijn voor een aandelenuitgifte kan de machtiging een rol spelen bij een overneming of samenwerking. Voorts werd de bevoegdheid toegekend om aan directie en personeel nog eens 34.500 opties op aandelen toe te kennen.

Kennemerland heeft moeilijke jaren achter de rug. In 1990 ging het mes in het bedrijf en werd fors gereorganiseerd. Onrendabele buitenlandse activiteiten werden gestaakt en het aantal personeelsleden ging omlaag. Na een verlies van bijna 24 miljoen gulden in 1990 was er in 1991 een winst van bijna 1,2 miljoen gulden.

Foto: Voor de Visserij Maatschappij Kennemerland in IJmuiden, vanouds actief met visvangst, visverwerking en de handel in vis, is de nabij gesitueerde visafslag ook van groot belang. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)