Van Wijnen denkt winstgroei te kunnen voortzetten

Van Wijnen Nederland (bouw en projectontwikkeling) heeft vorig jaar de bruto omzet zien stijgen van 403 miljoen naar 530 miljoen gulden. De winst ging van 4,5 miljoen naar 5,5 miljoen gulden.

Uitgaande van de vrij omvangrijke orderportefeuille, die al enige jaren een werkvoorraad van anderhalf jaar vertegenwoordigt, verwacht de directie voor 1992 het omzetpeil van 1991 redelijk te kunnen benaderen, ondanks een voorziene daling van de Nederlandse bouwproduktie met ruim 5 procent. Niettemin denkt Van Wijnen dat de winstgroei zich ook in 1992 zal kunnen voortzetten, zo blijkt uit het jaarverslag.

Bij Van Wijnen werkten eind vorig jaar 840 mensen. Het aandeel van de woningbouw was 33 procent (35 procent), het renovatie- en onderhoudsdeel groeide licht van 10,5 naar 11,5 procent. De winst wordt toegevoegd aan de reserves. Het eigen vermogen neemt daarmee toe tot 50 miljoen gulden.