Stoplap

Anders dan NRC Handelsblad van 21 mei meldt, kan het voorstel van de minister van justitie om de grenzen te sluiten voor vrouwen afkomstig van buiten de EG die in Nederland vrijwillig in de prostitutie willen werken, wel degelijk op instemming van een Kamermeerderheid rekenen. De krant verwart het principiële betoog van PvdA-woordvoerster Swildens met de consequenties die zij daaruit trekt.

Enerzijds is zij inderdaad van mening dat zo'n verbod zal leiden tot meer illegaliteit en daarom moet worden afgewezen. Maar onwille van het weren van vreemdelingen kiest zij, met het CDA, voor strafbaarstelling van tewerkstelling van niet-EG-vrouwen als prostituée. Het gaat hier om een "noodmaatregel', totdat de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW) afdoende is gewijzigd. Het Wetboek van Strafrecht wordt zo dus gebruikt als tijdelijke stoplap voor het vreemdelingenbeleid.

    • Roelof Haveman