Singapore Airlines op hogere jaarwinst

Singapore Airlines Group maakte bekend dat over het 31 maart geëindigde boekjaar een winst is behaald van 976 miljoen Singapore dollar (1,08 miljard gulden), ongeveer 25 miljoen Singapore dollars (45 miljoen gulden) meer dan het jaar ervoor.

De bedrijfswinst liep op tot 5,4 miljard (5,94 miljard gulden) van 4,9 miljard (5,5 miljard gulden) in het voorgaande boekjaar. De winst vóór belastingen daalde licht (met 52 miljoen Singapore dollars oftewel 57,6 miljoen gulden) tot 1,1 miljard Singapore dollars (1,23 miljard gulden). Dit kwam vooral door winstbonussen aan het personeel. Met 14.113 personeelsleden is de luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines de grootste werkgever van de stadstaat. De groep had per balansdatum in totaal 21.891 mensen in dienst.