Resolutie 757 isoleert Joegoslavië compleet

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag een resolutie aangenomen, waarin Joegoslavië met onmiddellijke ingang harde sancties zijn opgelegd. Dertien leden stemden voor resolutie 757, twee landen (China en Zimbabwe) onthielden zich. De resolutie was ingediend door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Hongarije en Marokko. Behalve deze landen stemden voor de resolutie: Rusland, Oostenrijk, de Kaapverdische Eilanden, Ecuador, India, Japan en Venezuela.

Resolutie 757 is qua strekking vergelijkbaar met de resolutie die werd aangenomen na de Iraakse invasie van Koeweit in augustus 1990. Alle lidstaten van de VN worden verplicht de sancties op te volgen; een eventueel militair ingrijpen in Joegoslavië en Bosnië wordt niet uitgesloten.

De belangrijkste punten:

Alle import uit en export naar Joegoslavië is verboden, inclusief die van olie; alleen medicijnen en voedsel vallen niet onder het embargo; landen die goederen over Joegoslavisch grondgebied vervoeren, zoals Griekenland, mogen dat blijven doen;

Het ambassasadepersoneel van de Joegoslavische missies moet zo veel mogelijk worden beperkt;

De buitenlandse financiële tegoeden van Servië en Montenegro worden bevroren; andere goederen van de beide Joegoslavische republieken in het buitenland worden niet geconfisqueerd;

Alle luchtverbindingen met Joegoslavië worden verbroken;

Joegoslavische vliegtuigen hebben geen landingsrechten meer in het buitenland; (alleen humanitaire vluchten zijn nog toegestaan); onderdelen voor vliegtuigen mogen niet meer worden geleverd;

Joegoslavische sportmensen mogen niet meer deelnemen aan internationale evenementen;

Alle contacten met Joegoslavië op het gebied van wetenschap en techniek moeten worden opgeschort;

Alle culturele uitwisselingen met Joegoslavië moeten worden geannuleerd;

Servië en Montenegro en het federale leger van Joegoslavië moeten zich houden aan de vorige resoluties van de VN, waarin is gevraagd om terugtrekking uit Bosnië, het instellen van een wapenstilstand, de ontwapening van de Servische milities in Bosnië, om het stopzetten van de gedwongen verhuizing van etnische groepen en om het toelaten van humanitaire hulp in Bosnië;

Alle militairen van het Kroatische leger die zich nog in Bosnië bevinden moeten zich terugtrekken;

De Serven, Kroaten en moslims in Bosnië-Herzegovina wordt opgedragen hun verschillen van mening te bespreken aan de onderhandelingstafel van de Joegoslavische Conferentie van de Europese Gemeenschap.

Wat de gevolgen zullen zijn van de komende sancties is nog onduidelijk. Servië is een landbouwgebied, dat geacht moet worden goeddeels in zijn eigen voedsel te kunnen voorzien. Het voornaamste effect van de boycot lijkt psychologisch. De Serviërs kregen de afgelopen maanden al in toenemende mate te maken met de oorlog, in de vorm van gesneuvelden, verminkt teruggekeerde zonen, dienstweigeraars en de hoge inflatie die het gevolg is van het drukken van een grote hoeveelheid extra bankbiljetten.