PvdA: opheldering over SLM-ramp

HILVERSUM, 1 JUNI. Premier Lubbers moet van het PvdA-Kamerlid Melkert de Surinaamse president Venetiaan opheldering vragen over de omstandigheden waaronder in juni 1989 het ongeluk met het SLM-vliegtuig plaatsvond.

Venetiaan brengt deze maand een bezoek aan ons land. Er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van grove nalatigheden. Vorige week werd echter bekend dat de onderzoeksresultaten niet openbaar worden gemaakt. Melkert denkt dat een Nederlands verzoek aan Suriname positief zou worden beantwoord. Bij het herstel van de betrekkingen moet juist deze smet worden weggewist, zo vindt hij.