NRC-redacteur Rob Meines krijgt Vondelingprijs

De Anne Vondelingprijs voor "politieke journalistiek' is toegekend aan redacteur R.W. Meines van NRC Handelsblad.

Rob Meines (46), die in Groningen filosofie studeerde en zijn journalistieke loopbaan begon bij de Friese Koerier en de Leeuwarder Courant, is sinds 1979 in dienst bij NRC Handelsblad. Hij was redacteur buitenland en later correspondent in Bonn. Sedert 1 september 1989 is hij politiek redacteur bij de Haagse redactie van de krant.

De Vondelingprijs van f 5000, die in 1980 door J.M. den Uyl werd ingesteld, is drie keer eerder aan redacteuren van NRC Handelsblad toegekend. Volgens de jury, die onder voorzitterschap staat van mevrouw S. Stuiveling, wordt de prijs gegeven aan journalisten die politieke problemen op een heldere wijze toegankelijk weten te maken. Rob Meines krijgt de prijs voor een reeks artikelen in 1991 over het Nederlandse voorzitterschap van de EG en over de Nederlandse betrokkenheid bij de Golfoorlog.