Meer projecten voor migrantenkinderen

DEN HAAG, 1 JUNI. Op grotere schaal zullen kinderen van migranten volgend jaar beter worden voorbereid op het basisonderwijs.

Minister d'Ancona (WVC) heeft besloten het aantal projecten van voor- en buitenschoolse opvang uit te breiden. Jaarlijks is hier 15 miljoen gulden voor beschikbaar. Op dit moment bestaat al het zogenaamde Opstap-project voor kinderen tussen vier en zes jaar. Volgend jaar wil d'Ancona ook ontwikkelingsprogramma's introduceren voor kinderen tussen twee en vier jaar (Opstapje) en voor kinderen ouder dan zes jaar (Overstap). Opstap is een methode waarbij vrouwen van buitenlandse afkomst hun kinderen voorbereiden op het basisonderwijs. Aan de hand van voorlezen, spelletjes, knippen en plakken leren de kinderen omgaan met begrippen die ze op school nodig hebben.