In de publikatie in deze krant over Vendex, ...

In de publikatie in deze krant over Vendex, afgelopen zaterdag, is ten onrechte de indruk gewekt dat de directie van Vendex International overweegt delen van het kernbedrijf te verkopen.

De suggestie om delen van het concern af te stoten is ontleent aan een brief van de aandeelhouderscommissie die twijfelt aan de financiële draagkracht van het concern en die daarom "strategische keuzes' van het bestuur bepleit.