Foto: DEN BOSCH - Een vuurspuwer bevond zich ...

Foto: DEN BOSCH - Een vuurspuwer bevond zich onder de honderden mensen die zaterdag in Den Bosch demonstreerden tegen de plannen van de gemeente het regionale woonwagenkamp op te heffen.

Burgemeester Burgers, die een petitie in ontvangst nam met tienduizenden steunbetuigingen voor de bewoners, zegde toe dat er geen wagens zullen worden weggesleept. Wethouder Claessen (vokshuisvesting) verklaarde eerder deze maand dat het kamp wordt opgeheven omdat het rijk geen geld beschikbaar stelt voor renovatie. De bewoners hebben echter laten weten aan de opknapbeurt te willen meebetalen. (Foto NRC Handelsblad / Rien Zilvold)