De intimidator geïntimideerd?

De managementstijl van de ambtelijke top van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij is “sterk directief/autoritair, niet consultatief/uitnodigend”, zo stelt de Commissie-Kroes die het functioneren van het departement heeft onderzocht. Op het ministerie heerst een klimaat waarin intimidatie gedijt.

De hoogste ambtenaar van het departement, mr. Tj. Joustra, tegen wie de kritiek met name lijkt te zijn gericht, vindt het jammer dat in het rapport niet concreet staat wat met intimidatie wordt bedoeld, zo verklaarde hij kort na publikatie van het rapport tegenover deze krant. “Het rapport bevat geen enkele indicatie wat die intimidatie zou kunnen zijn”.

"Intimidatie', staat in de Dikke Van Dale, is "het bevreesd-maken', "vrees-aanjaging'. Dat moet Joustra niet onbekend voorkomen? Toen hij vorig jaar door Prins Bernhard in hoogst eigen persoon werd opgebeld en hij er op werd gewezen dat de ambtenaren op Schiphol over onvoldoende beschermend materiaal, zoals slangen-vangstokken en gepantserde handschoenen, beschikten om de in- en uitvoer van uitheemse dieren te kunnen controleren, moet Joustra op zijn minst een tikkeltje bevreesd zijn geraakt.

Vast staat dat de topambtenaar na het telefoontje afreisde naar Schiphol om poolshoogte te nemen. Vast staat ook dat hij er voor heeft gezorgd dat ambtenaren op Schiphol uiteindelijk over de gewenste spullen konden beschikken. De intimidator geïntimideerd? (GvA)

    • Geert van Asbeck
    • Kees Versteegh