BVD ondervroeg ambtenaar over Libanese familie

WINSUM, 1 JUNI. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heeft vorig jaar tijdens de Golfoorlog contact gelegd met een gemeente-ambtenaar van het Groningse Winsum, met de vraag om informatie over een in die gemeente verblijvende Libanese familie. De familie zocht asiel in Nederland. Ook een vrijwilliger van Humanitas Opvang Asielzoekers werd benaderd.

Aan beiden werd gevraagd informatie door te spelen over mensen die bij het Palestijns-Libanese gezin over de vloer kwamen en verdachte zaken in de gaten te houden. De BVD zou bang zijn geweest dat de aanwezigheid van munitie in de Eemshaven, die bestemd was voor de Geallieerde Strijdkrachten, aanleiding zou kunnen zijn tot sabotage-acties. De gemeente-ambtenaar noch de vrijwilliger hebben gegevens verstrekt.

Gemeente-ambtenaar C. van Leusen zegt dat zij op 23 januari van het vorig jaar werd benaderd door iemand van de BVD. “Hij vroeg mij een bepaalde Libanese familie in de gaten te houden. In het begin was ik zeer verbaasd, een beetje lacherig. Later realiseerde ik me dat het een vreemde zaak was, dat ik als ambtenaar daarover benaderd werd.”

Van Leusen werd gevraagd niet met anderen te praten over het verzoek van de BVD. Een vrijwiligster van Humanitas Opvang Asielzoekers met wie de BVD via Van Leusen in contact kwam, besloot na een gesprek niet op het verzoek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in te gaan. Na het eerste gesprek hebben beiden nooit meer iets van de BVD gehoord.

Burgemeester Dees van Winsum hoorde pas van de contacten van de BVD met de gemeente-ambtenaar en de vrijwilliger toen die gisteren voor de IKON-radio werden bevestigd door Binnenlandse Zaken. Hij is kwaad over het benaderen van een gemeente-ambtenaar achter zijn rug om en eist opheldering van de BVD. “Ik wil van Docters van Leeuwen weten of hij het gewoon vindt om ambtenaren te benaderen en of hij dat wil blijven doen”, aldus de burgemeester.

Dees zegt dat hij geen toestemming zou hebben gegeven voor contacten tussen de BVD en zijn ambtenaren. Volgens hem had de BVD zeker geen ambtenaar mogen benaderen die belast is met de opvang van asielzoekers. “Als je uitvoerder bent van de regeling opvang asielzoekers en je moet ook informatie verzamelen, dan breng je iemand met zichzelf in conflict. De BVD heeft vele andere wegen om aan gegevens te komen en mag daar geen ambtenaar mee belasten.”

Volgens een woordvoerster van het ministerie van binnenlandse zaken heeft de BVD het recht iedereen te vragen om informatie, “dus ook gemeenteambtenaren. Daarover hoeft de burgemeester niet van tevoren geïnformeerd te worden. Iemand kan dan zelf besluiten om dat wel of niet te doen. Wij oefenen geen enkele druk uit. Als iemand het vervelend vindt, weigert hij, dat is een volstrekt vrije keuze.”

De asielaanvraag van het Palestijnse gezin is afgewezen. Burgemeester Dees wil staatssecretaris Kosto (justitie) echter vragen of hij naar aanleiding van de gebeurtenissen de uitzetting wil opschorten. Het Tweede Kamerlid L. Sipkes van Groen Links zal deze week schriftelijke vragen stellen aan de ministers Dales (binnenlandse zaken) en d' Ancona (WVC) over het optreden van de BVD.