Bouwbond wil voor loonoffer meer dan een BTW-verlaging

ROTTERDAM, 1 JUNI. Voor een gematigde loonontwikkeling is meer nodig dan een verlaging van de BTW met één procentpunt per 1 oktober. Dit zei voorzitter J. Schuller van de Bouw- en houtbond FNV vanmorgen op de jaarvergadering van de bond in Amersfoort.

De FNV-bond beschouwt de door het kabinet aangekondigde BTW-verlaging als “een magere poging het sociale klimaat te verbeteren”. Om de vakbeweging mee te krijgen in een inkomensbeleid dat gericht is op koopkrachtbehoud (nullijn) moet het kabinet volgens Schuller ook duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het stelsel van sociale zekerheid en de kwaliteit van de collectieve voorzieningen. “Ziet het kabinet bijvoorbeeld af van de voorgestelde verslechteringen van de WAO? De huidige ontwikkeling, waarin niet langer van een toename van het aantal WAO'ers sprake is, geeft daartoe toch enige aanleiding. Valt er serieus te praten over de Participatiewet, over de integratie van sociale zekerheid, arbeidsomstandighedenbeleid en arbeidsmarktbeleid, zoals de FNV voorstaat? Duidelijk moet ook zijn wat er met de kwaliteit van de collectieve voorzieningen en met de overheidsinvesteringen in infrastructuur en milieubeleid staat te gebeuren”, aldus Schuller.