Belastinglek

In de Belastingrubriek in NRC Handelsblad van 27 mei schrijft medewerker Aertjan Grotenhuis:

“Heel wat Nederlanders hebben er een uurtje rijden voor over om hun geld bij een degelijke Duitse bank veilig te stellen voor de Nederlandse fiscus”.

Is die route inderdaad zo veilig? Ik lees in paragraaf 33 van de Duitse Successiewet (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz) dat de bank bij overlijden van de betrokkene verplicht is op te geven welk bedrag op de rekening van de overledene stond. De Duitse fiscus weet in die gevallen dat de opgaaf op grond van artikel 23 van de Overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland ter voorkoming van dubbele belasting aan de Nederlandse fiscus kan worden doorgegeven. Hij zal dat ook zeker doen.

Dit nog afgezien van andere mogelijkheden van de Nederlandse fiscus om de tegoeden in het buitenland en zeker in Duitsland op te sporen. De navorderingstermijn in Nederland is nu - voor verzwegen inkomsten uit het buitenland - twaalf jaar. Het gesignaleerde lek in de Nederlandse belastingheffing is twijfelachtig, en ik zou het gebruik ervan afraden.

    • Th. Wietsma