Bankoverval werkt lang na bij personeel

UTRECHT, 1 JUNI. Van de ruim vijftienhonderd bankemployés die vorig jaar in Nederland een bankoverval hebben meegemaakt, kampt dertig procent na een half jaar nog met ernstige verwerkingsproblemen. Na de eerste opvang lijden zij nog steeds aan symptomen van een zogenaamde "posttraumatische stress-stoornis' en/of hebben ernstige gezondheidsklachten. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de psychische gevolgen van bankovervallen.

Het onderzoek is in opdracht van de Nederlandse Spaarbankbond uitgevoerd door het Instituut voor Psychotrauma in Utrecht en de vakgroep klinische psychologie en gezondheidspsychologie van de Rijksuniversiteit Utrecht. Van de achttienhonderd mensen die aangeschreven werden reageerden bijna 1.300. Een uitzonderlijk hoge respons (70%) volgens de onderzoekers.

Vorig jaar werden 514 overvallen uitgevoerd op banken en postagentschappen in Nederland, voornamelijk in de Randstad. Gemiddeld waren daar drie bankemployés bij betrokken. Van alle zogeheten "frontoffice-medewerkers', de administratieve- en baliemedewerkers in het bankwezen, blijkt twaalf procent ooit een overval te hebben meegemaakt. Achttien procent van de slachtoffers van overvallen heeft ernstige gezondheidsklachten, tegen ruim zeven procent van hun collega's die nooit te maken hebben gehad met geweld op het werk. De slachtoffers voelen zich veel angstiger, hebben meer slaapproblemen en lichamelijke klachten en hebben meer moeite met alledaagse bezigheden.

Ruim dertig procent van de overvallen medewerkers is bang dat zij in de toekomst nog eens overvallen zullen worden. Daartegenover staat dat maar zeven procent van de mensen die nooit slachtoffer zijn geweest, veel aan een overval denkt.

Onderkenning van de omstandigheden die de duur van de ernstige verwerkingsproblemen beïnvloeden, maakt het mogelijk vroegtijdig deskundige hulp aan te bieden. Belangrijke ervaringen en omstandigheden die het verwerkingsproces negatief beïnvloeden, zijn volgens de onderzoekers het meemaken van meer dan één overval, sterke gevoelens van doodsangst, verwarring en machteloosheid tijdens de overval. Ook kunnen bestaande conflicten op het werk verwerking in de weg staan. Bij de Rabo-bank loopt momenteel ook een onderzoek naar slachtoffers van overvallen.