Australië wil rechten N-Zeelanders beknotten

WELLINGTON, 1 JUNI. Een commissie van parlementsleden van de regerende Labour Partij in Australië wil een einde maken aan het recht dat Nieuw-Zeelanders sinds de jaren twintig hebben om in Australië te mogen wonen en werken. De volksvertegenwoordigers willen dat Nieuw-Zeelanders net als immigranten uit andere landen worden behandeld en een standaard immigratieprocedure doorlopen. In Australië wonen een kwart miljoen Nieuw-Zeelanders, een aantal dat overeenkomt met acht procent van de Australische bevolking. Australiërs maken slechts in zeer geringe mate gebruik van hun recht zich in Nieuw-Zeeland te mogen vestigen.

De aanbeveling van de parlementscommissie volgt op een actie van Australische schapenscheerders, die al twee maanden lang kamperen in de tuinen rondom het parlementsgebouw in Canberra. Veertig procent van de Australische schapen wordt door Nieuw-Zeelanders geschoren. Volgens woordvoerder Steve Roache van de Australische Werkers Bond doen ze dat vaak voor minder dan de prijs die de Australische vakbonden met de boeren hebben afgesproken.

Roache vindt dat de rest van de Australische arbeidsmarkt ook bescherming verdient. “Vanwege het economische wanbeleid in Nieuw Zeeland komen hier veel Nieuw-Zeelanders als economische vluchtelingen. Australië heeft het tijdens zijn eigen economische recessie het recht de banen voor Australiërs te beschermen. We praten hier over meer dan 200.000 arbeidsplaatsen”, aldus Roache.

De Nieuw-Zeelandse minister van buitenlandse zaken, Don McKinnon, reist morgen naar Canberra voor periodiek zesmaandelijks overleg met de Australische regering. “We kunnen de aanbeveling van deze commissie zeker niet negeren. Ik hoop echter dat de Australische bewindslieden deze snel en resoluut zullen verwerpen. De huidige overeenkomst is een fundamenteel onderdeel van de relatie tussen Australië en Nieuw-Zeeland. De aanbeveling staat lijnrecht tegenover onze CER-overeenkomst (Closer Economic Relations) tussen beide landen en gaat ook in tegen ontwikkelingen elders, zoals in de Europese Gemeenschap, waar een gemeenschappelijke arbeidsmarkt voor een bevolking van 350 miljoen mensen wordt gecreëerd”, aldus McKinnon.

    • Hans van Kregten