Groot omzetverlies Koppelpoort

Koppelpoort, de handelsonderneming in investeringsgoederen, heeft vorig jaar een flink omzetverlies geleden door het wegvallen van een vertegenwoordiging in telescoopkranen.

Daardoor daalde ook de winst. De omzet ging van 58 miljoen terug naar 49,5 miljoen gulden. Het netto resultaat daalde van 2,9 miljoen tot 2,4 miljoen gulden. Het dividendvoorstel houdt in een verlaging van 17 naar 15 gulden.

Het bedrijf dat op het ogenblik zonder directeur zit, krijgt twee directeuren. De prioriteitsaandeelhouders stellen voor als zodanig te benoemen G. Storm (52), directeur van Orenstein en Koppel, en E. Jaspers (45), directeur van Zeevenhooven. Als commissaris wordt voorgedragen M.H.G. Hoffmann (44), directeur van Commerzbank (Nederland). In het verslag wordt met geen woord gerept over de vete tussen Koppelpoort en de Duitse toeleverancier Orenstein und Koppel die 52 procent in handen heeft. Koppelpoort deed eerder vergeefs een poging de macht van de Duitse indringers aan banden te leggen door voor te stellen een structuurvennootschap te worden. De Duitsers wisten dit te voorkomen.