EG-expansie Triodos vergt nieuw beroep op geldmarkt

ROTTERDAM, 27 MEI. De op antroposofische basis opererende Triodosbank wil vestigingen openen in het buitenland. Hiertoe geeft de bank nieuwe aandelen uit met een gezamenlijke waarde van 5 miljoen gulden. Dit heeft de directie van de Triodosbank gisteren bekendgemaakt.

Triodosbank gaat met de expansieplannen in op verzoeken uit België en Engeland om daar een filiaal te vestigen. Voor vestiging van nieuwe banken geldt echter een minimale kapitaaleis van 5 miljoen Ecu (11,5 miljoen gulden). Triodos heeft op dit moment een kapitaal van 7 miljoen gulden. De emissie van 5 miljoen gulden aan aandelen die gisteren bekend werd gemaakt dient om de expansieplannen van Triodos te financieren, en tegelijkertijd aan de EG-eisen te voldoen. De nieuwe stukken worden aan het publiek aangeboden in de vorm van certificaten, voor het eerst tegen een prijs boven de nominale waarde. De stukken gaan 110 kosten kosten. De onderliggende waarde ligt rond de 112,50 gulden.

Het balanstotaal van Triodos groeide vorig jaar van 91 miljoen gulden naar 125 miljoen gulden. De bank behaalde een nettowinst van 309.000 gulden tegen 271.000 in 1990. Triodos keerde over 1991 een dividend uit van 194.000 gulden, wat neerkomt op 3 procent. Het dividendrendement van Triodos is gebaseerd op inflatiecorrectie, en gerelateerd aan de gemiddelde geldontwaarding van de voorafgaande drie jaren.

Voor het werkkapitaal is Triodos aangewezen op spaarders die, net als de aandeelhouders, genoegen nemen met een bescheiden opbrengst, die beneden het marktniveau ligt. Dit goedkopere geld (één tot twee procent onder het marktpeil) leidt niet tot hogere marges, omdat ook de kredietnemers minder rente betalen dan bij de grotere geldgevers. Triodos telt op dit 2500 certificaathouders, waaronder het verzekeringsconcern Delta-Lloyd en een niet nader genoemd pensioenfonds.

Het balanstotaal van Triodos groeide de laatste jaren met rond de 25 procent per jaar. De bank meent na de emissie zonder hoge kosten te kunnen doorgroeien tot het vier- of vijfvoudige van de huidige omvang. De activiteiten van Triodos spelen zich vooral af op het gebied van ecologische landbouw, wind- en zonne-energie, nieuwe woonvormen, kunstenaars en de zwakzinnigenzorg. Triodos schat het huidige marktaandeel van de bank samen met de verwante Algemene Spaarbank Nederland (ASN) in de Europese markt voor ethisch bankieren op 0,1 procent.