Zondagskrant

Redacteur Tom Rooduijn stelt op de opiniepagina (NRC Handelsblad, 20 mei): “Het door de leden van de Nederlandse Dagblad Pers (NDP) overeengekomen verbod om advertenties van de Zondagskrant op te nemen werd ontbonden door het ministerie van economische zaken dat het verbod in strijd achtte met de bepalingen over kartelvorming”.

Er is op geen enkele manier in de bedrijfstak een besluit genomen geen advertenties van De Krant op Zondag op te nemen.

Wel besloten enkele uitgevers van grote landelijke dagbladen die advertenties niet te plaatsen, maar andere kranten hebben er hun kolommen wel degelijk voor geopend.

Rooduijn stelt dat alle pogingen om een initiatief als de Krant op Zondag de voet dwars te zetten, rieken naar bangelijke benepenheid. De dagbladuitgevers hebben er van te voren de onhaalbaarheid van aangegeven: a) een lezersmarkt onbrak, b) een advertentiemarkt ook en c) er is een groot verspreidingsprobleem dat hoge kosten zou meebrengen.

Het blijft een harde wet dat zonder lezers en adverteerders kranten niet kunnen worden geëxploiteerd. Is het misschien zo dat de gevestigde uitgevers hun markt beter kennen dan de hemelbestormer Storms? Zij kunnen zich in ieder geval niet veroorloven om bij het mislukken van een project hun personeel met de gebakken peren te laten zitten.