Patstelling regering en parlement Litouwen loopt uit op een crisis

VILNIUS, 18 MEI. De Litouwse premier Gediminas Vagnorius heeft zijn ontslag ingediend. Hij is tot de conclusie gekomen dat de regering niet meer kan functioneren als gevolg van het werk van “destructieve krachten van links” in het Litouwse parlement. Het ontslag wordt op 28 mei van kracht.

In een verklaring, die zaterdag werd voorgelezen op de Litouwse radio, zei Vagnorius dat de parlementaire oppositie de pogingen van de regering om de economie te stabiliseren en het rechtssysteem te hervormen, saboteert. “In die omstandigheden wordt het werk van de regering zinloos.”

Vagnorius ligt al enkele weken overhoop met een deel van het parlement en een aantal van zijn eigen ministers. Tien ministers zijn de afgelopen weken opgestapt uit protest tegen het beleid van de 34-jarige premier.

Volgens de premier worden de hervormingen gesaboteerd door een meerderheid van het parlement. Hij heeft getracht voor september vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven.

Vagnorius eiste verder speciale volmachten om hervormingen door te voeren buiten het parlement om. Beide initiatieven mislukten. Ook zijn eis, het recht te krijgen staatsambtenaren te ontslaan, werd niet ingewilligd. Hij wilde tot vijftig procent van alle staatsambtenaren ontslaan. (Reuter)