Zaligverklaring van opvliegende Spanjaard

ROME, 16 MEI. De katholieke kerk maakt zich op voor een van haar meest omstreden zaligverklaringen, die van een ijdele en opvliegende Spaanse bisschop. Volgens critici heeft de man een elitaire, ultraconservatieve en in geheimzinnigheid gehulde organisatie opgericht die probeert een kerk binnen de kerk te vormen, een soort religieuze vrijmetselarij.

Voor zijn aanhangers is hij een heilige, een voorbeeld, iemand die katholieken die geen priester, monnik of non willen worden de weg heeft gewezen om toch hun geloof uit te dragen. Rome staat een invasie te wachten van honderdduizend Spanjaarden en nog eens duizenden gelovigen van elders die morgen de zaligverklaring komen vieren van Jose Maria Escriva de Balaguer, de oprichter van Opus Dei.

Opus Dei zoekt zijn aanhangers vooral onder hoogopgeleide mensen in politieke en financiële sleutelposities, publiceert geen ledenlijsten en wordt vaak verdacht van een geheime agenda. Opus Dei, latijn voor "het werk van God', is in 1928 opgericht als een lekenassociatie. De organisatie beheert vijf universiteiten en honderden scholen en instituten. Onder de ongeveer 76.000 leden zitten naar schatting 1500 priesters.

Oprichter Escriva schreef dat mensen hun geloof moeten uitdragen door een plichtsgetrouwe en godvruchtige vervulling van hun beroep en van hun dagelijkse taken en plichten. Het klooster in is niet nodig voor een "religieus' leven. Paus Johannes Paulus II heeft, in tegenstelling tot zijn voorganger Paulus VI, grote sympathie voor Opus Dei. Maar volgens sommigen in en buiten de kerk heeft Opus Dei veel weg van een sekte.