Alders niet gelukkig met voorbehoud

DEN HAAG, 14 MEI. Minister Alders (milieubeheer) hoopt zijn collega-ministers in Europa nog zover te krijgen dat zij toch instemmen met een heffing op energie ook als die alleen in de EG wordt ingevoerd. Dit liet de minister weten in reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de energie- of Co2-heffing alleen in de EG in te stellen, als ook de Verenigde Staten en Japan zo'n besluit nemen.

Alders zei op zichzelf tevreden te zijn dat de Commissie nu met een concreet voorstel is gekomen, maar met de tekst voor de ontwerp-richtlijn is hij niet gelukkig. “Als we geen heffing alleen in Nederland mogen invoeren, vervolgens ook niet alleen in de EG en eigenlijk op de hele wereld moeten wachten, dan duurt het wel erg lang”, is de redenering van de milieuminister. Van belang is volgens hem vooral dat de EG wel vasthoudt aan de doelstelling: een reductie van de uitstoot van CO2 in het jaar 2000 tot het niveau van 1990. De verhoging van de energieprijzen via een heffing is daarvoor een middel.

Alders hoopt op 26 mei, wanneer de ministers voor energie en voor milieu vergaderen, zijn collega's alsnog voor een heffing die desnoods alleen in de EG wordt geheven, te porren.

Mochten de EG-ministers Alders' wens niet overnemen, dan moet volgens de hem een heffing alleen in Nederland niet worden uitgesloten. Daarover blijft Alders van mening verschillen met minister Andriessen van economische zaken (en energie) die een puur Nederlandse energieheffing onaanvaardbaar vindt. Andriessen toonde zich niet ongelukkig met het voorstel van de Europese Commissie. Hoe groter het draagvlak bij een energieheffing, hoe beter het is, is zijn redenering.

Eerder heeft Andriessen in principe al ingestemd met een heffing die alleen in de EG geldt, waarbij de grote bedrijven worden ontzien. De Nederlandse minister koestert de hoop dat de VS toch nog van het nut van een energieheffing kunnen worden overtuigd.

De Stichting Natuur en Milieu, de overkoepelende organisatie van de milieubeweging, vindt het voorstel van de Europese Commissie “bedroevend”. Als de koppeling met de Verenigde Staten, Japan en de overige Westerse landen is gelegd omdat de angst voor concurrentievervalsing bestaat, is dat volgens Natuur en Milieu gemakkelijk te ondervangen door een systeem van heffingen en restituties. Voor uitvoer van produkten uit de Europese Gemeenschap zou de tax kunnen worden teruggegeven en aan invoer van landen buiten de EG zou een heffing kunnen worden opgelegd, aldus de stichting.