Winst Hollandia Kloos gehalveerd

Het staalconstructiebedrijf Hollandia Kloos uit Krimpen aan den IJssel heeft vorig jaar een winst geboekt van 1,8 miljoen gulden, een daling van vijftig procent ten opzichte van het resultaat over 1990.

Aan aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend te verlagen van 15 tot 10 gulden per aandeel en de rest van de winst (1,2 miljoen gulden) aan de reserves toe te voegen. Voor het lopende jaar wordt verbetering verwacht.

Aan de op 3 juni te houden jaarvergadering zal, behalve de jaarrekening en het dividendvoorstel, een wijziging van de statuten worden voorgelegd. Die houdt in dat de naam wordt veranderd Hollandia Industriële Maatschappij en dat de aandelen in tienen worden gesplitst.

De grootste aandeelhouders van Hollandia-Kloos zijn de Beheers maatschappij Lubbers en de Exploitatiemaatschappij Breesaap (eveneens van de familie Lubbers) met samen 77,42 procent van de uitstaande aandelen. Beleggingmaatschappij Otterbrabant van de familie Van Ettro heeft een vijf procent belang.