PvdA in Eerste Kamer tegen WAO-plannen

DEN HAAG, 13 MEI. Als het kabinet er al in slaagt de WAO-plannen ongeschonden door de Tweede Kamer te krijgen, stuit het vervolgens op de Eerste-Kamer. PvdA-senator Van de Zandschulp maakte gisteren duidelijk dat de uitkeringen van huidige WAO'ers van zijn fractie niet mogen worden aangetast. “Dat is een eis van rechtszekerheid.”

De afgelopen dagen heeft de fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer, Brinkman, herhaalde malen gezegd dat wat hem betreft niet te tornen valt aan de WAO-afspraken die het kabinet vorig jaar met de regeringsfracties heeft gemaakt. De vice-voorzitter van de PvdA-fractie, Leijnse, liet 1 mei weten dat alle bestaande WAO'ers moeten worden ontzien, nu het niet mogelijk blijkt de "onomkeerbare gevallen' uit te zonderen.

Staatssecretaris Ter Veld verdedigde gisteren tijdens een debat in de Eerste Kamer over de begroting van sociale zaken het kabinetsstandpunt dat er voor huidige WAO'ers een overgangsregime moet komen. Maar, zei zij, voor zo'n overgangsregime zijn vele varianten denkbaar. Het toekomstige debat daarover leek haar “interessant en zinvol”.