"Pensioenfondsen niet gebruiken voor financiering CAO'

AMSTERDAM, 13 MEI. Een greep in de kas van het pensioenfonds PGGM om de nieuwe CAO's in de gezondheidszorg te financieren is onaanvaardbaar. Dat stelt L.G.M. Stevens, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmusuniversiteit, vandaag in een vraaggesprek met deze krant. Het kabinet vindt dat het grootste deel van de loonsverhoging moet worden gefinancierd uit een verlaging van de pensioenpremie.

Met zijn standpunt schaart Stevens zich achter werkgevers en werknemers, die zich al langer tegen financiering van de CAO via het PGGM verzetten. “Je kunt een parallel trekken met een bedrijfsspaarregeling. Stel dat het bedrijf zegt: je kunt wel loonsverhoging krijgen, maar we schrijven het benodigde geld van je spaarbankboekje af. Dat is volstrekt onaanvaardbaar.”

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en minister De Vries (sociale zaken) hebben de werkgevers vorige week toegezegd uiterlijk eind deze week een nieuw voorstel te doen over de financiering van een deel van de loonsverhoging uit de PGGM-kas. Als werkgevers en werknemers daarmee instemmen zou het kabinet bereid zijn 0,56 procent beschikbaar te stellen uit de rijksbegroting en het AWBZ-fonds. De 3,56 procent loonsverhoging die het kabinet dan in totaal wil toestaan blijft echter nog aanzienlijk achter bij de 4,5 à 5 procent die de bonden hebben geëist.

Over de precieze aard van het kabinetsplan bestaat nog geen duidelijkheid. De afgelopen dagen werd in het veld volop gespeculeerd over een constructie met een lening van het PGGM die de overheid later in termijnen zou terugbetalen. Minister De Vries heeft gisteren bij de VARA-radio ontkend dat er sprake zou zijn van leningen. Dit fragment van het vraaggesprek is overigens niet uitgezonden. Verder wilde hij over de aard van het voorstel alleen kwijt dat er sprake is van “een andere constructie die niet minder safe is”.

Vandaag waren circa twintig instellingen in het ziekenhuiswezen het toneel van werkonderbrekingen, zondagsdiensten en opnamestops. In de Daniël-den-Hoed-kliniek in Rotterdam staakten de technische dienst en instrumentmakerij. De keukenvoorziening was beperkt. In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo werd een zondagsdienst gedraaid.

Ook in de bejaardenzorg is in enkele instellingen actie gevoerd. Vooral in bejaardenoorden in Rotterdam en omgeving werden werkonderbrekingen gehouden. In de bejaardenzorg zit het CAO-overleg net als in het ziekenhuiswezen muurvast.