Winst Heijmans Bedrijven stijgt met 21,5 procent

De winst van de Verenigde Heijmans Bedrijven is vorig jaar met 21,5 procent gestegen van 9,3 miljoen tot 11,3 miljoen gulden, zo heeft het bouwbedrijf bekendgemaakt.

Dit betekent de zesde achtereenvolgende stijging van het jaarresultaat. De grootste bijdrage kwam van de divisie wegen- en waterbouw, maar ook de divisie milieu heeft, in het eerste jaar van haar bestaan, een positief resultaat behaald. Het bedrijfsresultaat nam toe van 10,1 miljoen tot 13,4 miljoen gulden. Het positieve saldo van financiële baten en lasten ging van bijna 2 naar 3,6 miljoen gulden, waardoor het resultaat vóór belasting verbeterde van 12,1 miljoen tot bijna 17 miljoen gulden. De stijging van het resultaat in 1991 is vooral te danken aan de toeneming van de omzet opgeleverde werken en aan een verbetering van de brutomarge. De omzet opgeleverde werken steeg bijna vijf procent tot circa 835 miljoen gulden. Het bestuur van Heijmans denkt voor dit jaar een verdere omzetstijging te kunnen bewerkstelligen. Naar verwachting zal de winst gelijk zijn aan die over het afgelopen jaar. Het "voorgenomen besluit' is genomen om volgende jaar als zelfstandige ondernemning een notering aan te vragen aan de Amsterdamse effectenbeurs. Bij Heijmans werken ongeveer 2.400 mensen.