Kamer bezorgd over lot militairen in Sarajevo

DEN HAAG, 11 MEI. De vaste commissie Defensie van de Tweede Kamer komt morgen bijeen om met minister Ter Beek (defensie) te overleggen over de veiligheid van Nederlands militairen op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Sarajevo.

In Sarajevo en omgeving worden onophoudelijk bereikte bestanden met veel geweld geschonden. De Kamerleden willen een vervolgrapportage van de minister over alle activiteiten van de 324 Nederlandse militairen die in het voormalige Joegoslavië VN-taken uitvoeren.

Volgens defensiespecialist A. Frinking (CDA) wordt er niet gedacht over terugtrekken, “zeker niet nu een woordvoerder van de Nederlanders ter plekke heeft gezegd dat de Nederlandse militairen zich nog niet bedreigd voelen. Zo lang betrokkenen zich daar veilig voelen moeten wij niet het tegendeel gaan beweren”.

Gisteren opperde het Kamerlid De Kok, eveneens van het CDA, het VN-hoofdkwartier in Sarajevo te verplaatsen. Ook vroeg De Kok of het langzamerhand geen tijd werd voor de Verenigde Naties om militair in te grijpen. Van Traa (PvdA) wil dat Servië internationaal verder wordt geïsoleerd. “Waarom kan Europa niets doen, terwijl wij in de Golf nog zo fier en stoer waren,” aldus Van Traa.

De Verenigde Naties hebben geen mandaat om in het voormalige Joegoslavië militair in te grijpen. Diplomaten van de Verenigde Naties ter plekke zeggen dat dat ook weinig zin heeft zolang de strijdende partijen geen akkoord bereiken of zich niet aan een akkoord willen houden. De Verenigde Naties beschikken ook niet over de militaire middelen om de vrede op te leggen.

Kapitein Benneker, woordvoerder van de zestig Nederlandse militairen in Sarajevo, verklaarde zondag dat er geruchten zijn dat het hoofdkwartier van de VN verplaatst wordt, maar ontkende dat daarvoor al concrete plannen bestonden. Benneker gaf toe dat er dicht in de buurt van het hoofdkwartier herhaaldelijk is gevochten. “Het is een onwezenlijke situatie dat op driehonderd meter gevochten wordt, terwijl wij in de zon liggen en een partijtje volleybal spelen.” Overigens hebben de Nederlandse militairen wel de strikte opdracht zoveel mogelijk in het bejaardenhuis te blijven, waar zij zijn gelegerd. Op het hoofdkwartier van de VN verzorgt het Nederlandse detachement de verbindingen, die voornamelijk via de satelliet lopen omdat het PTT-net met landlijnen nauwelijks werkt.