Giscard en Chirac eens over primaries

PARIJS, 11 MEI. De leiders van de Franse oppositie, de Parijse burgemeester Jacques Chirac en oud-president Valéry Giscard d'Estaing, zijn overeengekomen voorverkiezingen te organiseren voor een gemeenschappelijke kandidaat van centrum-rechts voor het Franse presidentschap.

Dat meldt het dagblad Le Monde. Het akkoord houdt in dat 60.000 gekozen functionarissen van centrum en rechts, UDF en RPR, één kandidaat zullen aanwijzen die dan de steun van de hele oppositie moet krijgen. Het kiescollege zal bestaan uit parlementsleden, regionale en lokale vertegenwoordigers.

De bedoeling van deze afspraak is dat er een einde komt een de jarenlange rivaliteit tussen Giscard, die president was van 1974 tot 1981, en Chirac die in 1981 zich tegen Giscard kandidaat stelde, waardoor hij de stemmen van centrum-rechts verdeelde. In 1988 werd Chirac verslagen door de socialist Mitterrand. De verdeeldheid van de Franse oppositie is recentelijk weer aan het licht gekomen in het debat over het Verdrag van Maastricht. De UDF van Giscard steunt het verdrag, terwijl ongeveer de helft van de gaullistische RPR tegen de voorgestelde monetaire en politieke unie is.

De Franse premier, Pierre Bérégovoy, sluit uit dat de presidentsverkiezingen, die volgens schema moeten worden gehouden in 1995, zullen worden vervroegd. Wel is hij voorstander van één ambtstermijn van zeven jaar, waarna een president niet herkiesbaar zou dienen te zijn, zo liet hij in een vraaggesprek met een Frans televisiestation weten. (AFP, Reuter)