KLM zet computer in bij keuze nieuwe OR

ROTTERDAM, 9 MEI. De 15.000 grondpersoneelsleden van de KLM kunnen hun stem voor de verkiezing van een nieuwe ondernemingsraad (OR), op 12 en 13 mei, elektronisch uitbrengen. De KLM is het eerste Nederlandse bedrijf dat de OR-verkiezingen op deze manier uitvoert.

De luchtvaartmaatschappij plaatst straks op dertig stembureaus computers, waarvoor een speciaal "stemprogramma' is ontwikkeld. Volgens OR-secretaris P. Bouwman heeft de ontwikkeling ervan 30.000 gulden gekost. Een schriftelijke stemming is circa 30.000 gulden duurder. Volgens de KLM is het computersysteem beveiligd tegen storingen, zoals stroomuitval, en garandeert het geheimhouding. Pogingen om het systeem te kraken en de uitslag van de verkiezingen te wijzigen, worden door de software geregistreerd.

KLM'ers die willen stemmen, moeten hun identificatiekaart meebrengen. De voorzitter van het stembureau haalt deze kaart door een leesapparaat dat is verbonden met de computer. De computer stelt op basis van het personeelsnummer vast of de kiezer daartoe gerechtigd is.

De stemgerechtigde krijgt vervolgens op het beeldscherm de namen te zien van partijen (zoals Vervoersbond FNV, afsplitsingen daarvan, Unie Burgerluchtvaart en Vervoersbond CNV) te zien, die kandidaten voor de dertig OR-zetels hebbenvoorgedragen. Nadat door middel van de cursor voor een bepaalde lijst is gekozen, moet de naam van de kandidaat worden aangegeven. Dan vraagt het programma de stemmer deze keuze nogmaals te bevestigen door op de enter-toets te drukken. Deze toets is voor de gelegenheid rood gemaakt.

Dezelfde procedure wordt herhaald voor de verkiezing van 33 Groepscommissies. Het computerprogramma zorgt ervoor dat de kiezers hun stem op de juiste commissie uitbrengen. Het is mogelijk een blancostem uit te brengen door op de nultoest te drukken. Een personeelslid kan meer dan een keer een stem uitbrengen, maar het programma haalt deze stemmen eruit en verklaart ze ongeldig.

Vliegend KLM-personeel, 5000 mensen, hoeft niet te stemmen omdat hun bonden mensen voor de OR en de Groepscommissies leveren.