Lager Tokio in trek

TOKIO, 7 MEI. Het buitenland belegde in het afgelopen begrotingsjaar meer in Japan dan Japan in het buitenland. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van financiën in Tokio vandaag heeft gepubliceerd.

Vooral Japanse aandelen waren in trek, wegens de sterk dalende beurskoersen. Buitenlandse beleggers kochten voor 124,7 miljard dollar en verkochten voor 89,1 miljard dollar. Dat leverde een recordsaldo op van 35,6 miljard dollar (bijna 70 miljard gulden), bijna drie keer zo veel als in het voorlaatste begrotingsjaar. Van eind maart 1991 tot eind maart 1992 (de termijn van het Japanse begrotingsjaar) duikelde de Nikkei, het gemiddelde van 225 geselecteerde beursfondsen, van 26.000 tot 19.346 punten. De Nikkei is intussen verder gedaald en schommelt nu rondom de 17.000.

Japanse beleggers daarentegen trokken zich massaal terug uit buitenlandse aandelenbeurzen. Ze kochten voor 45,6 miljard dollar en verkochten voor 45,4 miljard dollar, een saldo van 118 miljoen dollar, aanzienlijk minder de 847 miljard dollar een jaar eerder. Vooral de Japanse levensverzekeringsmaatschappijen verkochten aandelen, deels omdat ze gedwongen waren in eigen land het verzwakte Japanse bankwezen te steunen en omdat ze hun eigen verzwakte vermogenspositie moesten versterken.

Buitenlandse beleggers hadden behalve voor aandelen grote belangstelling voor obligaties, speculerend op een sterkere yen en lagere rente. Er was voor een recordbedrag in Japan gekocht: 23,4 miljard dollar, bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Japan overtrof met de handel in obligaties veruit het buitenland. Het kocht voor 1,15 biljoen dollar (vooral Amerikaanse staatsobligaties) en verkocht voor 1,09 biljoen dollar, een saldo van 58,9 miljard dollar. Japan is nog steeds de belangrijkste buitenlandse financier van het Amerikaanse begrotingstekort, zij het dat Japanse beleggers langlopende obligaties verruilden voor kortlopende, daarmee aangevend dat ze minder vertrouwen hadden in de Amerikaanse economie.

Aandelen en obligaties tesamen genomen levert het volgende resultaat op: Japan kocht netto voor 58,9 miljard dollar in het buitenland en het buitenland kocht netto voor 59 miljard dollar in Japan aan effecten.

Bij de directe Japanse investeringen (in machines, fabrieken, onroerend goed) in het buitenland was er ook een scherpe terugval: van netto 56,9 naar 41,5 miljard dollar. Daarbij speelt ook de Japanse ergenis een rol over de scherpe kritiek op Japanse investeringen in het buitenland. Daarentegen trokken de directe investeringen door het buitenland in Japan sterk aan: van netto 2,8 miljard naar 4,3 miljard dollar.